poslední aktualizace: 25.2.2023 11:29
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů
Stránky:

Rybářské závody na nádrži Hrabina

19.02.2023 20:53

Tradiční veřejné rybářské závody se uskuteční v sobotu dne 06.05.2023 na nádrži Hrabina v Českém Těšíně.
Prodej soutěžních povolenek od 06:00 hod. před Rybářskou chatou.
Cena soutěžní povolenky: 200,- Kč
Počátek lovu: 07:00 hod. Konec lovu: 13:00 hod.
Místa se nelosuje
Všechny ulovené ryby budou šetrně puštěny zpět do vody.
Kuchyně: guláš, smažený pstruh, kapr a uzené klobásy.
Tombola a kolo štěstí.

Tradiční dětské rybářské závody se uskuteční v neděli dne 07.05.2023 na nádrži Hrabina v Českém Těšíně.

Srdečně zveme.

Bližší podmínky a ceny upřesníme. 
 

Členská schůze

19.02.2023 20:53

Dne 26.03.2023 se v sále restaurace Na Brandýse v Českém Těšíně, ul. Karvinská 51, uskuteční členská schůze ČRS, z.s., MO Český Těšín. Zahájení je v 09:30 hod. Srdečně zve výbor MO.

Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba mandátové komise, návrhové komise, schválení komisí
4. Zpráva o činnost MO
5. Zpráva o finančním hospodaření za uplynulý rok 2022 a návrh rozpočtu pro r. 2023
6. Zpráva dozorčí komise
7. Zpráva vedoucího rybářské stráže
8. Poděkování zasloužilým členům
9. Diskuze
10. Návrh usnesení
11. Schválení návrhu a usnesení
12. Závěr 
 

Brigáda

16.02.2023 17:44

Dne 04.03.2023 se uskuteční brigáda kolem rybníků ve Svibici (revír 471086 podrevír 2). Sraz je v 07:45 hod. na panelovém parkovišti u horního rybníku (blíže Třinci), příjezdová cesta je ze směru od Třince. Odbočka u dopravní značky "zákaz vjezdu, dopravní obsluze vjezd povolen", během sjezdu k parkovišti máte po levé ruce tok Ropičanky.
Vedoucí brigády pan Siuda Bolek.
Náplní práce bude odstraňování náletových dřevin v okolí rybníků. Na místě bude křovinořez, motorová pila a štěpkovač.
Zájemci o brigádu se nahlásí panu Siudovi, na tel. čísle +420 722 796 515.
Účastníci nechť si přinesou rukavice, případně sekerku nebo pilku na dřevo. 
 

Ceník povolenek a členských známek na rok 2023

28.12.2022 11:03

V příloze uvádíme ceník povolenek a členských známek na rok 2023
 

Ceník 2023
 

Fotky z rybářských závodů dětí na nádrži Hrabina najdete v podmenu Mládež

25.08.2022 10:04
 
 

Seznam funkcionářů v ČRS, MO Český Těšín

24.04.2022 19:18

Výbor ČRS, z.s., MO Český Těšín:
Předseda: Milan Valica
Jednatel: Marián Myrdacz
Místopředseda: Martin Kolář
Hospodář: Miloš Drapa
Zástupce hospodáře, rybniční: Jiří Voigt
Účetní: Bronislav Waclawik
Čistotář vod: Martin Kolář
Vedoucí rybářské stráže: Bohuslav Červinka

Dozorčí komise ČRS, z.s., MO Český Těšín:
Boleslav Siuda - předseda
Michal Pawera - člen
Evžen Berglovec - člen

Vedoucí rybářského kroužku:
Dušan Majewski
Filip Ručka


 
 

Aktuálně, důležité!

14.04.2022 16:51

Pokud budete parkovat u rybníků ve Svibici na panelech, příjezd od ulice Třinecká, dejte si viditelně za čelní sklo vozidla kopii přední strany rybářského lístku. Důvod: nějaký anonym opakovaně telefonuje na oddělení městské policie a oznamuje příjezd vozidel na toto parkoviště s upozorněním, že je tam zákaz vjezdu, dopravní obsluze vjezd povolen. Městská policie pak musí na místo vyjet a věc řešit. Jelikož na místě nepozná, které vozidlo patří rybářům, proto nechávají za oknem lístky k dostavení se na MěP na ul. Sokolovská k projednání přestupku. Jelikož bylo na MěÚ Český Těšín dohodnuto, že rybáři s platnou povolenkou k lovu ryb se považují za dopravní obsluhu, mohou na tomto parkovišti, jak je dříve uvedeno, parkovat. Ovšem je nutno si dát za čelní sklo viditelně kopii platného rybářského lístku, přičemž postačí čelní strana s číslem lístku (bez osobních údajů). Toto je v současné době dohodnuto s MěP Český Těšín. O případných změnách budete informováni.
 
 

Parkování v okolí revíru Olše 4A 471086 podrevír 2 (rybníky Svibice)

01.04.2022 13:34

1. Příjezd z ulice Nová Tovární ve směru od centra Českého Těšína
Zákaz zastavení se vztahuje pouze na příjezdovou komunikaci směrem k Ropičance. Parkovat na parkovacích místech mimo komunikaci je povoleno. Parkování na velkém parkovišti / točně je taktéž povoleno, dbejte však toho, aby parkováním nebylo bráněno v jízdě motorových vozidel, včetně autobusu. Parkujte na okraji točny.

2. Příjezd od Třince.
Na silnici vedoucí k rybníkům je možno vjet pouze s platnou povolenkou k lovu ryb. Parkuje se POUZE na panelech vlevo od cesty. Parkující vozidlo nesmí bránit v průjezdu vozidel.
Přísný zákaz vjezdu vozidlům od vyhrazeného parkoviště na panelech směrem dále k rybníkům a na hráze rybníků.

Do prostoru kolem rybníků je možno vjíždět s vozidlem pouze s platným povolením vydaným ČRS, z.s. ÚS Ostrava a ČRS, z.s. MO Český Těšín.

Na nádrži Svibice horní a dolní se lovící mohou zdržovat nanejvýš 1 hodinu před a 1 hodinu po stanovené době lovu.

Zákaz stanování, bivakování a rozdělávání ohňů!
V okolí parkoviště i rybníků udržujte pořádek. V případě nedodržování platné legislativy bude přistoupeno k sankcím.

 

Parking
 

Most přes Ropičanku na ulici Tovární

17.02.2022 10:17

Uvádíme zde několik důležitých údajů ke stržení mostu na ulici Tovární, přes tok Ropičanky, u rybníků ve Svibici, revír 471086, podrevír 2.

Ke stržení mostu došlo na základě odborného vyhodnocení povodňových rizik na úrovni stoleté vody. Povodí Odry, s.p., je zadavatelem této akce. Po stržení mostu bude provedeno navršení a zpevnění břehů Ropičanky. Po ukončení těchto činností bude vybudován můstek, který propojí oba břehy Ropičanky a umožní přístup k rybníkům. Na dotaz, kdy dojde k vybudování můstku, bylo sděleno, že nejdříve po dokončení činností v korytu Ropičanky. Provizorní můstek zde nebude, jelikož se jedná o staveniště.
Zákaz jízdy motorových vozidel po valu kolem řeky Olzy! Komunikace na tomto valu slouží pouze pro technická vozidla Povodí Odry s.p.

 
 

Otevírací doba v kanceláři MO Český Těšín

20.12.2021 21:13

Úřední hodiny v kanceláři ČRS, z.s., MO Český Těšín:


19.01.2022, středa, 14:00 - 17:00 hod.
26.01.2022, středa, 14:00 - 17:00 hod.

Upozorňujeme, že povinností držitele povolenky k rybolovu pro rok 2021 je tuto po pořádném vyplnění sumáře vrátit do 15. ledna 2022 do kanceláře MO, ve které byla vystavena.
Nevrácený, nevyplněný, špatně či nedostatečně vyplněný sumář – poplatek 200,- Kč (v souladu s usnesením členské schůze)

Do kanceláře vstupujte s respirátorem a v počtu maximálně dvou osob. V případě platby mějte připravenou přesnou finanční hotovost.

Ceník povolenek a členských známek pro rok 2022: https://www.rybsvaz-ms.cz/cenik.html

Povolenky vydané pro Moravský rybářský svaz (jižní Morava), nevracejte do kanceláře MO v Českém Těšíně. Tyto je nutno zaslat do ústředí MRS.