poslední aktualizace: 19.7.2024 10:07
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů
Stránky:

Závody v lovu sumců na Hrabině

19.07.2024 10:07

Fotky budou do fotogalerie přidány v nejbližších dnech
 
 

Upozornění

19.07.2024 10:05

Dobrý den,

Upozorňujeme všechny MO, že:
Od 16.6.2024 na všech MP revírech ÚS SMaS platí, že při lovu dravců na nástražní rybku je možno použít tzv. pomocného prutu (nepovažuje se za vyvážení a vynášení nástrah).

S přáním hezkého dne
 
 

Upozornění - ZÁKAZ VSTUPU A OMEZENÍ LOVNÝCH MÍST NA REVÍRU 471086 - podrevír 2 (rybníky Svibice)

24.06.2024 12:50

S ohledem k situaci, kdy v minulém týdnu došlo k opakované živelné kalamitě, během které došlo k pádu, či poškození většího množství vzrostlých stromů na revíru 471086 podrevír 2, rybníky ve Svibici, trvá riziko pádu dalších stromů, či větví a s tímto ohrožení života a zdraví osob. Proto byl vlastníkem pozemků, ČRS z.s., ÚS pro MSK a povodím Odry, a.s. (zastupuje ČR) vyhlášen zákaz vstupu na pozemky mezi břehem rybníků a tokem Ropičanky, tedy prostor, kde se nacházejí vzrostlé stromy. Zákaz se taktéž vztahuje na příjezdovou cestu k rybníkům od Třince, včetně parkování na panelech. Lovit se může POUZE ze strany od řeky Olzy. Zákaz platí do odvolání, předpoklad je, že bude trvat minimálně dva týdny a to od 22.06.2024. Sledujte, prosím informace na naší stránce www.rybarict.cz - Aktuality MO Český Těšín.
 
 

Tradiční rybářské závody na nádrži Hrabina v Českém Těšíně

23.04.2024 14:56

V části PODMENU - Rybářské závody jsou umístěny výsledky a fotografie rybářských závodů na nádrži Hrabina ze dne 04.05.2024
 
 

Informace

19.03.2024 17:21

Hledáme zájemce o práci na rybochovných zařízeních (rybnících) v Chotěbuzi. Máte-li zájem, kontaktujte hospodáře, pana Miloše Drapu na tel. čísle +420 737 117 504, případně zástupce hospodáře, rybničního, pana Jiřího Voigta na tel. čísle +420 792 239 205
 
 

Nabídka zájezdu do Norska

02.02.2024 15:47

Cestovní kancelář Ck-SN Tour. Ostrov Sula, okolí Trondheimu, Norsko.
Termín: 11.7.2025 - 22.7.2025.
Odjezd je z Karviné.
Zájemci hlaste se na níže uvedeném čísle do 19.2.2024
Pozor, počet míst je omezený. Neváhejte!
Více informací podá: Radek Byrtus, Karviná, tel. 603915293
 
 

Seznam funkcionářů v ČRS, MO Český Těšín

24.04.2022 19:18

Výbor ČRS, z.s., MO Český Těšín:
Předseda: Milan Valica
Jednatel: Marián Myrdacz
Místopředseda: Martin Kolář
Hospodář: Miloš Drapa
Zástupce hospodáře, rybniční: Jiří Voigt
Účetní: Bronislav Waclawik
Čistotář vod: Martin Kolář
Vedoucí rybářské stráže: Bohuslav Červinka

Dozorčí komise ČRS, z.s., MO Český Těšín:
Boleslav Siuda - předseda
Michal Pawera - člen
Evžen Berglovec - člen

Vedoucí rybářského kroužku:
Dušan Majewski
Filip Ručka


 
 

Aktuálně, důležité!

14.04.2022 16:51

Pokud budete parkovat u rybníků ve Svibici na panelech, příjezd od ulice Třinecká, dejte si viditelně za čelní sklo vozidla kopii přední strany rybářského lístku. Důvod: nějaký anonym opakovaně telefonuje na oddělení městské policie a oznamuje příjezd vozidel na toto parkoviště s upozorněním, že je tam zákaz vjezdu, dopravní obsluze vjezd povolen. Městská policie pak musí na místo vyjet a věc řešit. Jelikož na místě nepozná, které vozidlo patří rybářům, proto nechávají za oknem lístky k dostavení se na MěP na ul. Sokolovská k projednání přestupku. Jelikož bylo na MěÚ Český Těšín dohodnuto, že rybáři s platnou povolenkou k lovu ryb se považují za dopravní obsluhu, mohou na tomto parkovišti, jak je dříve uvedeno, parkovat. Ovšem je nutno si dát za čelní sklo viditelně kopii platného rybářského lístku, přičemž postačí čelní strana s číslem lístku (bez osobních údajů). Toto je v současné době dohodnuto s MěP Český Těšín. O případných změnách budete informováni.
 
 

Parkování v okolí revíru Olše 4A 471086 podrevír 2 (rybníky Svibice)

01.04.2022 13:34

1. Příjezd z ulice Nová Tovární ve směru od centra Českého Těšína
Zákaz zastavení se vztahuje pouze na příjezdovou komunikaci směrem k Ropičance. Parkovat na parkovacích místech mimo komunikaci je povoleno. Parkování na velkém parkovišti / točně je taktéž povoleno, dbejte však toho, aby parkováním nebylo bráněno v jízdě motorových vozidel, včetně autobusu. Parkujte na okraji točny.

2. Příjezd od Třince.
Na silnici vedoucí k rybníkům je možno vjet pouze s platnou povolenkou k lovu ryb. Parkuje se POUZE na panelech vlevo od cesty. Parkující vozidlo nesmí bránit v průjezdu vozidel.
Přísný zákaz vjezdu vozidlům od vyhrazeného parkoviště na panelech směrem dále k rybníkům a na hráze rybníků.

Do prostoru kolem rybníků je možno vjíždět s vozidlem pouze s platným povolením vydaným ČRS, z.s. ÚS Ostrava a ČRS, z.s. MO Český Těšín.

Na nádrži Svibice horní a dolní se lovící mohou zdržovat nanejvýš 1 hodinu před a 1 hodinu po stanovené době lovu.

Zákaz stanování, bivakování a rozdělávání ohňů!
V okolí parkoviště i rybníků udržujte pořádek. V případě nedodržování platné legislativy bude přistoupeno k sankcím.

 

Parking
 

Most přes Ropičanku na ulici Tovární

17.02.2022 10:17

Uvádíme zde několik důležitých údajů ke stržení mostu na ulici Tovární, přes tok Ropičanky, u rybníků ve Svibici, revír 471086, podrevír 2.

Ke stržení mostu došlo na základě odborného vyhodnocení povodňových rizik na úrovni stoleté vody. Povodí Odry, s.p., je zadavatelem této akce. Po stržení mostu bude provedeno navršení a zpevnění břehů Ropičanky. Po ukončení těchto činností bude vybudován můstek, který propojí oba břehy Ropičanky a umožní přístup k rybníkům. Na dotaz, kdy dojde k vybudování můstku, bylo sděleno, že nejdříve po dokončení činností v korytu Ropičanky. Provizorní můstek zde nebude, jelikož se jedná o staveniště.
Zákaz jízdy motorových vozidel po valu kolem řeky Olzy! Komunikace na tomto valu slouží pouze pro technická vozidla Povodí Odry s.p.