poslední aktualizace: 25.2.2023 11:29
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů


Členská schůze


19.02.2023 20:53 Dne 26.03.2023 se v sále restaurace Na Brandýse v Českém Těšíně, ul. Karvinská 51, uskuteční členská schůze ČRS, z.s., MO Český Těšín. Zahájení je v 09:30 hod. Srdečně zve výbor MO.

Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba mandátové komise, návrhové komise, schválení komisí
4. Zpráva o činnost MO
5. Zpráva o finančním hospodaření za uplynulý rok 2022 a návrh rozpočtu pro r. 2023
6. Zpráva dozorčí komise
7. Zpráva vedoucího rybářské stráže
8. Poděkování zasloužilým členům
9. Diskuze
10. Návrh usnesení
11. Schválení návrhu a usnesení
12. Závěr