poslední aktualizace: 19.7.2024 10:07
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů
Stránky:

Jarní brigáda - úklid odpadu kolem nádrže Hrabina dne 28.03.2015

29.03.2015 13:09

Organizátorem brigády bylo Město Český Těšín za spoluúčasti ČRS MO v Českém Těšíně. Brigády se zúčastnilo osm zástupců MěÚ Český Těšín a osm členů ČRS MO Český Těšín. MěÚ taktéž zajistil přistavení odpadových kontejnerů, igelitové odpadkové pytle, rukavice a odvoz odpadu.
Nutno dodat, že i když byla brigáda dopředu avízovaná členům na naší březnové členské schůzi, na webové stránce www.rybarict.cz i ve vývěsce na ulici Hlavní v Českém Těšíně, byla účast řadových členů malá. A to i přes skutečnost, že se brigáda započítává do odpracovaných brigádnických hodin členů. Brigády se zúčastnili tři členové revizní komise, tři členové výboru a dva řadoví členové.
Ve stejné době se konala na rybochovných zařízeních v Chotěbuzi brigáda členů MO pod vedením hospodáře MO Český Těšín. Brigády se zúčastnilo celkem sedm osob, včetně hospodáře.

 

jedno z několika sběrných míst...

 

Úhyn menšího množství kaprů na rybnících ve Svibici

08.05.2013 22:09

Dne 8.5.2013 byla provedena kontrola na revíru Olše 4A - Svibice na základě upozornění zde lovících rybářů. Během kontroly dolního i horního rybníku byl zjištěn úhyn několika kusů kaprů, velikost cca 50 cm. Původ úhynu je zřejmě z důvodu dlouhé zimy kdy byly oba rybníky dlouho zamrzlé a některé ryby byly postiženy kyslíkovým deficitem a slabší kondicí. Otrava je vyloučena neboť kolem břehu obou rybníků byli jen mrtví kapři a žádná jiná ryba, jinou příčinu úhynu nelze zjistit.
Martin Kolář - čistotář vod MO

 
 

Brigáda ve Svibici

26.03.2012 22:20

Vážené kolegyně, kolegové rybáři.
V sobotu dne 24.03.2012, se od 08:00 hod. uskutečnila brigáda kolem nádrží Svibice dolní a horní v katastrálním území Český Těšín - Svibice. Brigáda byla zaměřena na úklid odpadků kolem vody. Pytle a odvoz odpadu byl zajištěn. Vedoucím akce byl pan Bolek Siuda. Během úklidu bylo odpadky naplněno celkem čtyřicet velkých pytlů. Odpad byl vyvezen na dvakrát do sběrného dvora. Děkujeme všem, kteří se na úklidu podíleli.
Žádáme všechny rybáře i nerybáře o udržování pořádku kolem vody.
Foto J.P.


 
 

Úhyn kapří násady

29.09.2011 20:48

Koncem měsíce července 2011 došlo bohužel k úhynu násady kapra v chovném rybníku č. 2 v Chotěbuzi. Bylo zjištěno, že úhyn kaprů v celkovém množství asi 400 kusů, byl způsoben kyslíkovým deficitem. S ohledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám tomuto nešlo zamezit. Věc byla řešena ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Český Těšín. Průběžně byla každý den prováděna kontrola celé rybniční soustavy v Chotěbuzi. Naštěstí nebyl zjištěn další úhyn ryb.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na řešení této kalamitní situace.
Jednatel MO
 


 

Toulky kolem Hrabiny aneb co k vodě nepatří

28.09.2011 10:30

Chci upozornit, že pachatelé níže uvedených přestupků můžou být postihováni v souladu s platnými právními předpisy. Protiprávní jednání zjištěné rybářskou stráží nebude tolerováno.
 

 

Problematika upouštění vody v nádrži Hrabina

17.07.2011 21:40

A co na to příroda? Manipulace s vodní hladinou na nádrži Hrabina je prováděna za pomoci nevyhovujícího stavidla. Dochází ke škodám na rybí osádce nádrže i dalších živočichů ve vodě a v okolí žijících, včetně rostlin.
 

 

Znečišťování okolí nádrže Hrabina koni jezdeckého oddílu.

17.07.2011 21:29

Odpolední procházka kolem naší oblíbené Hrabiny byla v sobotu dne 09.07.2011 poznamenána jednou nepěknou událostí. Chúze po chodníku kolem nádrže se změnila v chúzi po minovém poli. Důvod? Po stejném chodníku si to kráčeli i koně se svými jezdci z jezdeckého oddílu v Českém Těšíně. Za určitých okolností se jedná o atrakci, pozorovat spanilou jízdu. Avšak negativem je koňský trus v hojném množství na více místech chodníku a kolem něj. Máme za to, že by si jezdci po svých miláčcích také měli uklidit. Nejen za sebou chodník znečistit a nechat tak svému osudu. Vždyť chodník je určen lidem. A lidé chtějí během procházky věnovat pozornost okolní přírodě, ne sledování do čeho šlapou. O zápachu nemluvě.
 

pozor miny

prosím nešlapat...

nechutné...

kdo to bude uklízet?

zítiší s ....

fujtajbl

zátiší s .....

a takhle vypadá parkoviště u Hrabiny
 

Znečišťování v okolí chovných rybníků v Chotěbuzi

01.08.2010 17:32

V nejbližším okolí chovných rybníků v Chotěbuzi dochází v současné době k nešvarům - černá skládka a také toto místo využívají prostitutky se svými pochybnými klienty. Musíme najít řešení, jak těmto nešvarům zabránit.
 
 

Chotěbuz - Zpupná Lhota

24.04.2010 16:18

Dne 24.04.2010 bylo zjištěno, že stále vyteká odpad z obytné zástavby přímo do našeho chovného rybníku č. 4 v Chotěbuzi.
 


 

Kontaminace půdy odpadem z rodinného domu nad potokem v Rakovci. Foto ze dne 19.04.2010

20.04.2010 19:20

Pod rodinným domem, pod cestou je výpusť na louku zarostlou vysokým plevelem, běhen teplých dnů okolí zapáchá. Pod loukou protéká potok Rakovec. V září 2009 jsem zde pořídil fotografie, od té doby se bohužel nic nezměnilo. Snad jen smrdutá bažina pod výpustí je větší.