poslední aktualizace: 20.5.2024 14:29
autor stránek: marektom@centrum.cz

počet přístupů
Stránky:

Proměny kolem nás

03.03.2010 15:34

text a foto J.P.
 

Proměny kolem nás
 

Skládka u nádrže Hrabina

21.11.2009 17:55

Parkoviště u nádrže Hrabina. Je to ostuda, takhle si nevážit přírody.
 

skládka u nádrže Hrabina_1

skládka u nádrže Hrabina_2

skládka u nádrže Hrabina_3

skládka u nádrže Hrabina_4

skládka u nádrže Hrabina_5

skládka u nádrže Hrabina_6

skládka u nádrže Hrabina_7

skládka u nádrže Hrabina_8
 

Znečišťování odpadem okolí Ropičanky - foto dne 17.09.2009

17.09.2009 22:14

Úsek vodního toku mezi obcemi Ropice a Střítěž
 

Ropičanka

Ropičanka

Ropičanka

Ropičanka

Ropičanka

Ropičanka

Ropičanka

Ropičanka

Ropičanka
 

Kontaminace půdy odpadem z rodinného domu nad potokem v Rakovci. Foto ze dne 13.09.2009

13.09.2009 18:49

Pod rodinným domem, pod cestou je výpusť na louku zarostlou vysokým plevelem, běhen teplých dnů okolí zapáchá. Pod loukou protéká potok Rakovec.
 

kontaminace v Rakovci

kontaminace v Rakovci

kontaminace v Rakovci

kontaminace v Rakovci

kontaminace v Rakovci
 

Havárie na potoku Hrabinka

15.08.2009 19:03

Dne 11.10.2006 byla zjištěna a ihned ohlášena na odbor vvýstavby a životního prostředí havárie na potoku Hrabinka a to v úseku nad silnici Karvinská. Bylo zjištěno, že došlo k ucpání kanalizace, splašky unikaly přepadem do potoku Hrabinky. Životní prostředí MěÚ Český Těšín neodkladně sjednalo nápravu. Děkujeme pracovníkům oddělení životního prostředí MěÚ Český Těšín za příkladnou spolupráci.
 

potok Hrabinka

potok Hrabinka 2

potok Hrabinka 3

potok Hrabinka 4

potok Hrabinka 5